Gee, Your Timmie Smells Terrific. - I Think, Therefore Timmie.

Slipa golven till nya

När man ska göra det till en utmaning att slipa golv så kanske man inte vet vad man ska ta sig till. Det handlar ju om att se till att man kommer i fas med hur resten av huset ser ut. Det är därför man ska se till att ta in en golvslipare från Kil som vet vad han eller hon håller på med. Jag tycker också att man ska göra en bra deal med personen i fråga för att på det sättet se så att man inte glömmer något i form av vad som ska slipas. Jag tycker att detta verkligen är en del av dealen som man gör och detta ska också skrivas ned i kontraktet som man gjort. Det är verkligen med glada miner man slipar golven till nya.