Gee, Your Timmie Smells Terrific. - I Think, Therefore Timmie.

Lillebror hickar

Har lillebror fått hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall igen? Vi pratar alltså om hicka om jag nu är rätt informerad och sanningsenligt undervisad i det svenska språket och korrekt upplyst! Hicka kan ta sin tid att bli av med och om nu lillebror lider en längre tid av de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen så kan det ge upphov åt vissa skrattsalvor från syskonens sida vilket i sig inte behöver vara illa menat men som för lillebror kan verka påfrestande och en aningen obekvämt! Det är då viktigt att lillebror får slappna av så att de hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen avtar!